Andrzej Belowski

lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, angiolog

W 1999 roku ukończyłem studia wyższe na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku kariery zawodowej związany jestem z Odziałem Klinicznym Kliniki Angiologii i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i angiologii. W chwili obecnej pracuję w Poradni Chorób Naczyń oraz w Pracowni Endowaskularnej Kliniki Angiologii przy II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika w Krakowie, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem interwencyjnym oraz zachowawczym chorób naczyń. Posiadam bogate doświadczenie w wykonywaniu ultrasonograficznych badań dopplerowskich tętnic i żył w szerokim zakresie.